Finansowanie

INFORMACJA W SPRAWIE WARUNKÓW FINANSOWANIA NOWYCH MIESZKAŃ

Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że finansowanie budowy nowych mieszkań jest bardzo elastyczne i dostosowane do możliwości finansowych naszych Klientów, może odbywać się sukcesywnie wraz z postępem robót budowlanych tzn. w formie miesięcznych rat na warunkach określonych w umowie o budowę lokalu/domu jednorodzinnego albo jednorazowo po zakończeniu budowy. Po podpisaniu umowy o budowę lokalu/domu jednorodzinnego (po wyborze wykonawcy zadania i wyliczeniu kosztów budowy) wkład budowlany – koszt budowy lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego jest pokrywany w III etapach:

I etap – prace przygotowawcze związane z uruchomieniem zadania inwestycyjnego – wpłata zaliczkowa w wysokości od 10.000,00 zł do 25.000,00 zł. – wpłacenie zaliczki gwarantuje zapewnienie lokalizacji lokalu/domu jednorodzinnego i podpisanie umowy o jego budowę. Wpłacona zaliczka w całości jest zaliczana na poczet wkładu budowlanego,

II etap – prace realizacyjne związane z uruchomionym zadaniem inwestycyjnym – co miesięczne wpłaty przez cały cykl inwestycyjny – od 10 do 15 rat,

III etap – po zakończeniu zadania i przekazania lokalu/domu jednorodzinnego do użytkowania – ostatnia rata uzupełniająca wkład budowlany oraz pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego.

W przypadku przystąpienia do inwestycji w trakcie trwania budowy pierwsza wpłata stanowi sumę wszystkich planowanych rat w miesiącach realizacji zadania poprzedzających zawarcie umowy powiększonych o wymaganą zaliczkę na prace przygotowawcze. Spółdzielnia udziela wszelkiej pomocy
w uzyskaniu kredytu bankowego niezbędnego do sfinansowania kosztów budowy lub zakupu lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego poprzez przygotowanie dla każdego Klienta kompletu dokumentów wymaganych przez bank. Ponadto Spółdzielnia może udzielić poręczenia kredytowego do czasu zawarcia umowy notarialnej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w wykonaniu umowy o budowę lokalu oraz złożenia wniosku do Sądu Rejonowego o założenie księgi wieczystej dla przedmiotowego lokalu/domu jednorodzinnego. Spółdzielnia na wniosek Klienta, który stara się o uzyskanie kredytu bankowego może dokonać przesunięcia terminów wnoszenia rat dostosowując terminy ich wpłat do terminu uzyskania kredytu bankowego.

Wszelkich indywidualnych informacji w zakresie pozyskania mieszkania oraz uzyskania kredytu bankowego można uzyskać pod numerem telefonu 134464040, 134465429 albo e-mailem wysłanym na adres: jsm@jsm-jaslo.com.pl lub w siedzibie Spółdzielni pokój nr 15. Dzięki stałej współpracy
z bankami pomożemy Państwu uzyskać szybko korzystne warunki kredytowe. Serdecznie zapraszamy.